Відкриття спеціалізованої вченої ради

 

Додаток 7

до наказу Міністерства

освіти і науки України

13.07.2015 № 747

Склад

спеціалізованих вчених рад

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

К 61.051.08

Голова ради:

1. Костенко Євген Якович, д.мед.н., доцент, декан факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.22.

Заступник голови:

2. Болдіжар Патріція Олександрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.03.

Вчений секретар:

3. Клітинська Оксана Василівна, д.мед.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.22.

Члени ради:

4. Аветіков Давид Соломонович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

5. Болдіжар Олександр Олександрович, д.мед.н., професор, декан факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.03;

6. Горицький Віктор Матвійович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.22;

7. Запорожан Степан Йосипович, д.мед.н., професор, проректор, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 14.01.03;

8. Казакова Римма Вікторівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.22;

9. Корсак В’ячеслав Васильович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.22;

10. Нагірний Ярослав Петрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 14.01.22;

11. Пиптюк Олександр Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», спеціальність 14.01.03;

12. Потапчук Анатолій Мефодійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.22;

13. Ступницький Ростислав Миколайович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», спеціальність 14.01.22;

14. Русин Андрій Васильович, д.мед.н., професор, головний лікар, Закарпатський онкологічний клінічний обласний диспансер, спеціальність 14.01.03;

15. Русин Василь Іванович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.03; 

16. Чобей Степан Михайлович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.03;

17. Чуклін Сергій Миколайович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

18. Філіп Степан Степанович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.03.

 

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України 

Д 17.600.01

Голова ради:

1. Никоненко Олександр Семенович, д.мед.н., професор, ректор, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.03.

Заступник голови:

2. Шаповал Сергій Дмитрович, д.мед.н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.03.

Вчений секретар:

3. Трибушний Олег Володимирович, к.мед.н., доцент, декан факультету, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.03.

Члени ради:

4. Березницький Яків Соломонович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія» МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

5. Гриценко Сергій Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.04;

6. Губка Олександр Вікторович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Запорізький державний медичний університет, спеціальність 14.01.04;

7. Завгородній Сергій Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.04;

8. Клименко Володимир Микитович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет, спеціальність 14.01.03;

9. Ковальов Олексій Олексійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.04;

10. Кутовий Олександр Борисович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія» МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

11. Милиця Микола Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.03;

12. Савон Ігор Леонідович, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.04;

13. Перцов Володимир Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет, спеціальність 14.01.04;

14. Портус Роман Михайлович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.04;

15. Руденко Костянтин Володимирович, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії                                    імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04; 

16. Рязанов Дмитро Юрійович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.03;

17. Ярешко Володимир Григорович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.03.

 

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України»

Д 26.555.01

Голова ради:

1. Книшов Геннадій Васильович, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04.

 

Заступник голови:

2. Максименко Віталій Борисович, д.мед.н., професор, заступник директора, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04.

Вчений секретар:

3. Руденко Олена Володимирівна, к.мед.н., провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04.

Члени ради:

4. Атаманюк Михайло Юрійович, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

5. Вітовський Ростислав Мирославович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.04;

6. Дрюк Микола Федорович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

7. Ємець Ілля Миколайович, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», спеціальність 14.01.04;

8. Захарова Валентина Петрівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

9. Зіньковський Михайло Францевич, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

10. Карпенко Юрій Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.04;

11. Кравченко Іван Миколайович, д.мед.н., головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

12. Крикунов Олексій Антонович, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

13. Лазоришинець Василь Васильович, д.мед.н., професор, начальник управління, Національна академія медичних наук України, спеціальність 14.01.04;

14. Мітченко Олена Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України», спеціальність 14.01.04.

15. Мішалов Володимир Григорович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.04;

16. Настенко Євген Арнольдович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

17. Панічкін Юрій Володимирович, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04; 

18. Попов Володимир Владиславович, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділ, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

19. Руденко Анатолій Вікторович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

20. Руденко Костянтин Володимирович, д.мед.н., завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

21. Cтичинський Олександр Сергійович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04.

 

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького                      НАМН України

Д 26.155.01

Голова ради:

1. Чехун Василь Федорович, д.мед.н., професор, директор, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (медичні).

Заступник голови:

2. Бучинська Любов Георгіївна, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології                               ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні).

Вчений секретар:

3. Шлапацька Лариса Миколаївна, к.біол.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні).

Члени ради:

4. Бережна Нінень Михайлівна, д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології                                   ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);

5. Бурлака Анатолій Павлович, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

6. Воронцова Ада Леонідівна, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології                                       ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

7. Гамалія Микола Федорович, д.біол.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

8. Глузман Данило Фішелевич, д.мед.н., професор, завідувач відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);

9. Залєток Софія Петрівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

10. Колотилов Микола Миколайович, д.біол.н., с.н.с, провідний науковий співробітник відділу, Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

11. Коноваленко Володимир Федорович, д.мед.н., професор, заступник завідувача відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);

12. Кудрявець Юрій Йосипович, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

13. Орел Валерій Еммануїлович, д.біол.н., професор, завідувач лабораторії, Національний інститут раку МОЗ України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

14. Поліщук Людмила Захарівна, д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології                                  ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);

15. Потебня Григорій Платонович, д.мед.н., професор, заступник директора, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);

16. Розуменко Володимир Давидович, д.мед.н., професор, завідувач клініки, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України», спеціальність 14.01.07 (медичні);

17. Сидоренко Світлана Павлівна, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

18. Скляренко Лілія Михайлівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);

19. Смоланка Іван Іванович, д.мед.н., професор, завідувач відділення, Національний інститут раку МОЗ України, спеціальність 14.01.07 (медичні);

20. Сорокін Богдан Вікторович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.07 (медичні);

21. Телегєєв Геннадій Дмитрович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

22. Філоненко Валерій Вікторович, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

23. Шляховенко Володимир Олексійович, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології                      ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);

24. Яценко Людмила Дмитрівна, д.мед.н., провідний науковий співробітник відділу, Національний інститут раку МОЗ України, спеціальність 14.01.07 (медичні)

 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Д 35.600.04

Голова ради:

1. Маркін Леонід Борисович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.01.

Заступник голови:

2. Коржинський Юрій Степанович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.10.

Вчений секретар:

3. Попович Алла Іллівна, к.мед.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.01.

Члени ради:

4. Беседін Віктор Миколайович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

5. Беш Леся Василівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

6. Бойчук Алла Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського» МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

7. Булавенко Ольга Василівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

8. Булат Леонід Мойсейович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

9. Гнатейко Олег Зіновійович, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», спеціальність 14.01.10;

10. Добрянський Дмитро Олександрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

11. Зіменковський Андрій Борисович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

12. Маляр Василь Андрійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.01;

13. Надрага Олександр Богданович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

14. Няньковський Сергій Леонідович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

15. Пирогова Віра Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

16. Прокопів Олександра Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

17. Шатилович Катерина Леонідівна, д.мед.н., асистент кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

18. Юрцева Алла Петрівна, д.мед.н., професор, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, спеціальність 14.01.10.

 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.10

Голова ради:

1. Мінцер Озар Петрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.11.

Заступник голови:

2. Владимиров Олександр Аркадійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.33.

Вчений секретар:

3. Мохначов Станіслав Ігорович, к.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (медичні).

 

 

 

Члени ради:

4. Абизов Рустем Адільович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (медичні);

5. Апанасенко Геннадій Леонідович. д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.33;

6. Батушкін Валерій Володимирович, д.мед.н., доцент, завідувач кафедри, Київський медичний університет УАНМ, спеціальність 14.01.11;

7. Боброва Олена Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.11;

8. Болгов Михайло Юрійович, д.мед.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин                        імені В. П. Комісаренка НАМН України», спеціальність 14.03.11 (медичні);

9. Владимирова Наталія Іванівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.33;

10. Губенко Віталій Павлович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.33;

11. Долженко Марина Миколаївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.11;

12. Дзюблик Ірина Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (біологічні);

13. Єрмакова Ірена Йосипівна, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та системи НАН і МОН України, спеціальність 14.03.11 (біологічні);

14. Жарінова Вікторія Юріївна, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», спеціальність 14.01.11;

15. Іванов Дмитро Дмитрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (біологічні); 

16. Ігрунова Ксенія Миколаївна, д.мед.н., старший науковий співробітник, керівник лабораторії, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (біологічні);

17. Коваленко Олександр Сергійович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та системи НАН і МОН України, спеціальність 14.03.11 (медичні);

18. Косаковський Анатолій Лук’янович, д.мед.н., професор, проректор з міжнародних зв’язків, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (медичні);

19. Краснов Володимир Володимирович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (медичні);

20. Лемко Іван Степанович, д.мед.н., с.н.с, директор, ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України», спеціальність 14.01.33;

21. Лябах Катерина Георгіївна, д.біол.н., провідний науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та системи НАН і МОН України, спеціальність 14.03.11 (біологічні);

22. Ромаскевич Юрій Олександрович. д.мед.н., головний лікар, Херсонський обласний центр здоров’я та спортивної медицини МОЗ України, спеціальність 14.01.33;

23. Стаднюк Леонід Антонович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.11.

24. Ткаченко Олена Василівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (медичні);

25. Шунько Єлизавета Євгенівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (біологічні).

 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України

Д 26.003.02

Голова ради:

1. Степаненко Віктор Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20.

Заступник голови:

2. Курченко Андрій Ігорович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.08.

Вчений Вчений секретар:

3. Свирид Сергій Григорович, д.мед.н., професор кафедри, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20.

Члени ради:

4. Бичкова Ніна Григорівна, д.біол.н., професор, головний науковий співробітник інституту, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.08;

5. Бережна Нінель Михайлівна, д.мед.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут проблем онкології НАМН України, спеціальність 14.03.08;

6. Глухенький Борис Тихонович, д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут медицини праці НАМН України, спеціальність 14.01.20;

7. Денисенко Ольга Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Буковинський державний медичний університет, спеціальність 14.01.20;

8. Драннік Георгій Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут урології» НАМН України, спеціальність 14.03.08;

9. Кваша Володимир Петрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20;

10. Коган Борис Григорович, д.мед.н., асистент кафедри дерматології, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20;

11. Лебедюк Михайло Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет, спеціальність 14.01.20;

12. Мельников Олег Феодосійович, д.мед.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», спеціальність 14.03.08;

13. Порошина Тетяна Вікторівна, д.мед.н., професор, асистент кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.08;

14. Прохорова Марія Петрівна, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.08;

15. Федоренко Олександр Євгенійович, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20;

16. Хайтович Микола Валентинович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.08.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України 

Д 26.003.05

Голова ради:

1. Неспрядко Валерій Петрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22.

Заступник голови:

2. Борисенко Анатолій Васильович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22.

Вчений секретар:

3. Остапко Олена Іванівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22.

Члени ради:

4. Антоненко Марина Юріївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

5. Біденко Наталія Василівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

6. Білоклицька Галина Федорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

7. Воловар Оксана Степанівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

8. Дорошенко Світлана Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Київський медичний університет Української асоціації народної медицини, спеціальність 14.01.22;

9. Канюра Олександр Андрійович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

10. Куц Павло Валерійович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

11. Маланчук Владислав Олександрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

12. Матрос-Таранець Ігор Миколайович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Українська військово-медична академія, спеціальність 14.01.22;

13. Павленко Олексій Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

14. Політун Антоніна Михайлівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Київський медичний університет Української асоціації народної медицини, спеціальність 14.01.22;

15. Процик Володимир Семенович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний інститут раку МОЗ України, спеціальність 14.01.22; 

16. Савичук Олександр Васильович, д.мед.н., професор, доцент кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

17. Фліс Петро Семенович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

18. Харьков Леонід Вікторович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

19. Хоменко Лариса Олександрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

20. Яковенко Людмила Миколаївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22.

 

 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Д 17.600.03

Голова ради:

1. Книш Євгеній Григорович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.02.

Заступник голови:

2. Коваленко Сергій Іванович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.02.

Вчений секретар:

3. Васюк Світлана Олександрівна, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.02.

Члени ради:

4. Безуглий Петро Овксентійович, д.фарм.н., професор, професор кафедри, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.02;

5. Гладух Євгеній Володимирович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

6. Гладишев Віталій Валентинович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

7. Гудзенко Олександр Павлович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

8. Каплаушенко Андрій Григорович, д.фарм.н., доцент, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.02;

9. Кучеренко Людмила Іванівна, д.фарм.н., доцент, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

10. Мазулін Олександр Владиленович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

11. Омельянчик Людмила Олександрівна, д.фарм.н., професор, професор кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 15.00.02;

12. Панасенко Олександр Іванович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

13. Парченко Володимир Володимирович, д.фарм.н., доцент, доцент кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.02;

14. Попович Валерій Павлович, д.фарм.н., доцент, головний технолог, ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма ЕКМІ», спеціальність 15.00.01;

15. Рижов Олексій Анатолійович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

16. Романенко Микола Іванович, д.фарм.н., професор, професор кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.02;

17. Сербін Анатолій Гаврилович, д.фарм.н., професор, професор кафедри, Національний фармацевтичний університет, спеціальність 15.00.02.

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка

К 35.869.01

Голова ради:

1. Карпяк Андрій Ярославович, д.мист., доцент, завідувач кафедри, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03.

Заступник голови:

2.  Савицька Наталія Владиславівна, д.мист., професор, завідувач кафедри, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03.

 

 

Вчений секретар:

3. Сиротинська Наталія Ігорівна, к.мист., доцент, професор кафедри, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03.

Члени ради:

4. Бермес Ірина Лаврентіївна, д.мист., професор, завідувач кафедри, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність 17.00.03;

5. Довгалюк Ірина Сергіївна, к.мист., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 17.00.03;

6. Дудтчак Віолетта Григорівна, д.мист., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 17.00.03;

7. Драганчук Вікторія Миколаївна, к.мист., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 17.00.03;

8. Зінків Ірина Ярославівна, д.мист., доцент, професор кафедри, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03;

9. Катрич Ольга Тарасівна, к.мист., доцент, професор кафедри, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03;

10. Кияновська Любов Олександрівна, д.мист., професор, завідувач кафедри, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03;

11. Мельник Лідія Олександрівна, д.мист., доцент, професор кафедри, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03;

12. Пилатюк Ігор Михайлович, к.мист., професор, ректор, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03;

13. Терещенко Алла Костянтинівна, д.мист., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, спеціальність 17.00.03;

14. Яремко Надія Онисимівна, д.мист., професор, професор кафедри, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03;

15. Ясіновський Юрій Павлович, д.мист., професор, завідувач кафедри, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03.

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

К 32.051.05

Голова ради:

1. Вірна Жанна Петрівна, д.псих.н., професор, декан факультету психології, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01.

Заступник голови:

2. Засєкіна Лариса Володимирівна, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01.

Вчений секретар: 

3. Малімон Людмила Яківна, к.псих.н., доцент, професор кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01.

Члени ради:

4. Арцишевський Роман Антонович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01;

5. Гошовський Ярослав Олександрович, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01;

6. Карпенко Євген Володимирович, к.псих.н., доцент кафедри, Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 19.00.01;

7. Кірєва Зоя Олександрівна, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 19.00.01;

8. Маслюк Андрій Миколайович, к. псих.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії, Інститут психології імені Г. С. Костюка, спеціальність 19.00.01;

9. Мітлош Антоніна Василівна, к.псих.н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01;

10. Мудрик Алла Богданівна, к.псих.н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01;

11. Смолюк Іван Олександрович, д.пед.н., професор, декан, Педагогічний інститут Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01;

12. Ставицький Олег Олексійович, д.псих.н., доцент, професор кафедри, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука, спеціальність 19.00.01;

13. Федотова Тетяна Володимирівна, к.псих.н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01;

14. Хомик Володимир Степанович, к.псих.н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01;

15. Чернявська Тетяна Павлівна, д.псих.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 19.00.01;

16. Ярош Оксана Богданівна, д.політ.н., доцент, професор кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01.

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

К 08.881.01

Голова ради:

1. Савченко Віктор Григорович, д.пед.н., професор, ректор Дніпропетровський державний інститут фізичної культури, спеціальність 24.00.01.

Заступник голови:

2.  Москаленко Наталія Василівна, д.н. з фіз.вих., професор, проректор з наукової діяльності, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури, спеціальність 24.00.02.

Вчений секретар:

3. Мітова Олена Олександрівна, к.н. з фіз.вих., доцент, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури, спеціальність 24.00.01.

Члени ради:

4. Круцевич Тетяна Юріївна, д.н. з фіз.вих., професор, завідувач кафедри, Національний університет фізичного виховання і спорту України, спеціальність 24.00.02;

5. Кашуба Віталій Олександрович, д.н. з фіз.вих., професор, проректор з наукової роботи, Національний університет фізичного виховання і спорту України, спеціальність 24.00.02;

6. Дорошенко Едуард Юрійович, д.н. з фіз.вих., доцент, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури, спеціальність 24.00.01;

7. Маліков Микола Васильович, д.біол.н., професор, декан факультету, ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальність 24.00.01;

8. Ковров Яків Григорович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.02;

9. Шевяков Олексій Володимирович, д.псих.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.01;

10. Приходько Володимир Васильович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.02;

11. Майкова Тетяна Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.01;

12. Соловей Олександр Михайлович, к.н. з фіз.вих., доцент, декан факультету, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.01;

13. Долбишева Ніна Григорівна, к.н. з фіз.вих., доцент, декан факультету, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.01;

14. Афанасьєв Сергій Миколайович, к.н. з фіз.вих., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.02;

15. Луковська Ольга Леонівна, к.мед.н., доцент, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.02.

 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.19

Голова ради:

1. Демченко Володимир Дмитрович, д.філол.н., професор, декан факультету, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.04.

Заступник голови:

2.  Бутиріна Марія Валеріївна, д.н. із соц.ком., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.01.

Вчений секретар:

3. Сухенко Інна Миколаївна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.01.

Члени ради:

4. Демченко Сергій Володимирович, д.н. із соц.ком., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.01;

5. Гусєва Олена Олександрівна, д.філол.н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.01;

6. Шляхов Олексій Борисович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.01;

7. Романова Олена Іванівна, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.04;

8. Ляшенко Анжела Вадимівна, к.н. із соц.ком., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.01;

9. Мироненко Владлена Вячеславівна, к.н. із соц.ком., доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.01;

10. Бахметьєва Алла Миколаївна, к.н. із соц.ком., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.01;

11. Кирилова Оксана Вікторівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.04;

12. Гудошник Оксана Василівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.04;

13. Хотюк Людмила Валентинівна, к. н. із соц.ком., доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.04;

14. Фінклер Юрій Едуардович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, спеціальність 27.00.01;

15. Сніцарчук Лідія Віталіївна, д.н. із соц.ком., доцент, заступник генерального директора, Львівська національна бібліотека України імені В.Стефаника, спеціальність 27.00.01;

16. Ткаченко Олена Григорівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 27.00.04;

17. Бідзіля Юрій Михайлович, к.філол.н., доцент, завідувач кафедри, Ужгородський національний університет, спеціальність 27.00.04.

 

 

 

Директор департаменту

 

Додаток 7

до наказу Міністерства

освіти і науки України

13.07.2015 № 747

Склад

спеціалізованих вчених рад

 

 

 

 

 

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

К 61.051.08

Голова ради:

1. Костенко Євген Якович, д.мед.н., доцент, декан факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.22.

Заступник голови:

2. Болдіжар Патріція Олександрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.03.

Вчений секретар:

3. Клітинська Оксана Василівна, д.мед.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.22.

Члени ради:

4. Аветіков Давид Соломонович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

5. Болдіжар Олександр Олександрович, д.мед.н., професор, декан факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.03;

6. Горицький Віктор Матвійович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.22;

7. Запорожан Степан Йосипович, д.мед.н., професор, проректор, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 14.01.03;

8. Казакова Римма Вікторівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.22;

9. Корсак В’ячеслав Васильович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.22;

10. Нагірний Ярослав Петрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 14.01.22;

11. Пиптюк Олександр Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», спеціальність 14.01.03;

12. Потапчук Анатолій Мефодійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.22;

13. Ступницький Ростислав Миколайович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», спеціальність 14.01.22;

14. Русин Андрій Васильович, д.мед.н., професор, головний лікар, Закарпатський онкологічний клінічний обласний диспансер, спеціальність 14.01.03;

15. Русин Василь Іванович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.03; 

16. Чобей Степан Михайлович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.03;

17. Чуклін Сергій Миколайович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

18. Філіп Степан Степанович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.03.

 

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України 

Д 17.600.01

Голова ради:

1. Никоненко Олександр Семенович, д.мед.н., професор, ректор, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.03.

Заступник голови:

2. Шаповал Сергій Дмитрович, д.мед.н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.03.

Вчений секретар:

3. Трибушний Олег Володимирович, к.мед.н., доцент, декан факультету, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.03.

Члени ради:

4. Березницький Яків Соломонович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія» МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

5. Гриценко Сергій Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.04;

6. Губка Олександр Вікторович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Запорізький державний медичний університет, спеціальність 14.01.04;

7. Завгородній Сергій Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.04;

8. Клименко Володимир Микитович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет, спеціальність 14.01.03;

9. Ковальов Олексій Олексійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.04;

10. Кутовий Олександр Борисович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія» МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

11. Милиця Микола Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.03;

12. Савон Ігор Леонідович, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.04;

13. Перцов Володимир Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет, спеціальність 14.01.04;

14. Портус Роман Михайлович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.04;

15. Руденко Костянтин Володимирович, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії                                    імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04; 

16. Рязанов Дмитро Юрійович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.03;

17. Ярешко Володимир Григорович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», спеціальність 14.01.03.

 

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України»

Д 26.555.01

Голова ради:

1. Книшов Геннадій Васильович, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04.

 

Заступник голови:

2. Максименко Віталій Борисович, д.мед.н., професор, заступник директора, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04.

Вчений секретар:

3. Руденко Олена Володимирівна, к.мед.н., провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04.

Члени ради:

4. Атаманюк Михайло Юрійович, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

5. Вітовський Ростислав Мирославович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.04;

6. Дрюк Микола Федорович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

7. Ємець Ілля Миколайович, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», спеціальність 14.01.04;

8. Захарова Валентина Петрівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

9. Зіньковський Михайло Францевич, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

10. Карпенко Юрій Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.04;

11. Кравченко Іван Миколайович, д.мед.н., головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

12. Крикунов Олексій Антонович, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

13. Лазоришинець Василь Васильович, д.мед.н., професор, начальник управління, Національна академія медичних наук України, спеціальність 14.01.04;

14. Мітченко Олена Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України», спеціальність 14.01.04.

15. Мішалов Володимир Григорович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.04;

16. Настенко Євген Арнольдович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

17. Панічкін Юрій Володимирович, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04; 

18. Попов Володимир Владиславович, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділ, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

19. Руденко Анатолій Вікторович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

20. Руденко Костянтин Володимирович, д.мед.н., завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04;

21. Cтичинський Олександр Сергійович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спеціальність 14.01.04.

 

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького                      НАМН України

Д 26.155.01

Голова ради:

1. Чехун Василь Федорович, д.мед.н., професор, директор, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (медичні).

Заступник голови:

2. Бучинська Любов Георгіївна, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології                               ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні).

Вчений секретар:

3. Шлапацька Лариса Миколаївна, к.біол.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні).

Члени ради:

4. Бережна Нінень Михайлівна, д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології                                   ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);

5. Бурлака Анатолій Павлович, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

6. Воронцова Ада Леонідівна, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології                                       ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

7. Гамалія Микола Федорович, д.біол.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

8. Глузман Данило Фішелевич, д.мед.н., професор, завідувач відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);

9. Залєток Софія Петрівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

10. Колотилов Микола Миколайович, д.біол.н., с.н.с, провідний науковий співробітник відділу, Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

11. Коноваленко Володимир Федорович, д.мед.н., професор, заступник завідувача відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);

12. Кудрявець Юрій Йосипович, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

13. Орел Валерій Еммануїлович, д.біол.н., професор, завідувач лабораторії, Національний інститут раку МОЗ України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

14. Поліщук Людмила Захарівна, д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології                                  ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);

15. Потебня Григорій Платонович, д.мед.н., професор, заступник директора, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);

16. Розуменко Володимир Давидович, д.мед.н., професор, завідувач клініки, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України», спеціальність 14.01.07 (медичні);

17. Сидоренко Світлана Павлівна, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

18. Скляренко Лілія Михайлівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);

19. Смоланка Іван Іванович, д.мед.н., професор, завідувач відділення, Національний інститут раку МОЗ України, спеціальність 14.01.07 (медичні);

20. Сорокін Богдан Вікторович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.07 (медичні);

21. Телегєєв Геннадій Дмитрович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

22. Філоненко Валерій Вікторович, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 14.01.07 (біологічні);

23. Шляховенко Володимир Олексійович, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології                      ім. Р. Є. Кавецького НАМН України, спеціальність 14.01.07 (медичні);

24. Яценко Людмила Дмитрівна, д.мед.н., провідний науковий співробітник відділу, Національний інститут раку МОЗ України, спеціальність 14.01.07 (медичні)

 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Д 35.600.04

Голова ради:

1. Маркін Леонід Борисович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.01.

Заступник голови:

2. Коржинський Юрій Степанович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.10.

Вчений секретар:

3. Попович Алла Іллівна, к.мед.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.01.

Члени ради:

4. Беседін Віктор Миколайович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

5. Беш Леся Василівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

6. Бойчук Алла Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського» МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

7. Булавенко Ольга Василівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

8. Булат Леонід Мойсейович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

9. Гнатейко Олег Зіновійович, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», спеціальність 14.01.10;

10. Добрянський Дмитро Олександрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

11. Зіменковський Андрій Борисович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

12. Маляр Василь Андрійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.01;

13. Надрага Олександр Богданович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

14. Няньковський Сергій Леонідович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

15. Пирогова Віра Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

16. Прокопів Олександра Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

17. Шатилович Катерина Леонідівна, д.мед.н., асистент кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

18. Юрцева Алла Петрівна, д.мед.н., професор, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, спеціальність 14.01.10.

 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.10

Голова ради:

1. Мінцер Озар Петрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.11.

Заступник голови:

2. Владимиров Олександр Аркадійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.33.

Вчений секретар:

3. Мохначов Станіслав Ігорович, к.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (медичні).

 

 

 

Члени ради:

4. Абизов Рустем Адільович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (медичні);

5. Апанасенко Геннадій Леонідович. д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.33;

6. Батушкін Валерій Володимирович, д.мед.н., доцент, завідувач кафедри, Київський медичний університет УАНМ, спеціальність 14.01.11;

7. Боброва Олена Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.11;

8. Болгов Михайло Юрійович, д.мед.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин                        імені В. П. Комісаренка НАМН України», спеціальність 14.03.11 (медичні);

9. Владимирова Наталія Іванівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.33;

10. Губенко Віталій Павлович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.33;

11. Долженко Марина Миколаївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.11;

12. Дзюблик Ірина Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (біологічні);

13. Єрмакова Ірена Йосипівна, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та системи НАН і МОН України, спеціальність 14.03.11 (біологічні);

14. Жарінова Вікторія Юріївна, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», спеціальність 14.01.11;

15. Іванов Дмитро Дмитрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (біологічні); 

16. Ігрунова Ксенія Миколаївна, д.мед.н., старший науковий співробітник, керівник лабораторії, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (біологічні);

17. Коваленко Олександр Сергійович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та системи НАН і МОН України, спеціальність 14.03.11 (медичні);

18. Косаковський Анатолій Лук’янович, д.мед.н., професор, проректор з міжнародних зв’язків, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (медичні);

19. Краснов Володимир Володимирович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (медичні);

20. Лемко Іван Степанович, д.мед.н., с.н.с, директор, ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України», спеціальність 14.01.33;

21. Лябах Катерина Георгіївна, д.біол.н., провідний науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та системи НАН і МОН України, спеціальність 14.03.11 (біологічні);

22. Ромаскевич Юрій Олександрович. д.мед.н., головний лікар, Херсонський обласний центр здоров’я та спортивної медицини МОЗ України, спеціальність 14.01.33;

23. Стаднюк Леонід Антонович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.11.

24. Ткаченко Олена Василівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (медичні);

25. Шунько Єлизавета Євгенівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (біологічні).

 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України

Д 26.003.02

Голова ради:

1. Степаненко Віктор Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20.

Заступник голови:

2. Курченко Андрій Ігорович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.08.

Вчений Вчений секретар:

3. Свирид Сергій Григорович, д.мед.н., професор кафедри, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20.

Члени ради:

4. Бичкова Ніна Григорівна, д.біол.н., професор, головний науковий співробітник інституту, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.08;

5. Бережна Нінель Михайлівна, д.мед.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут проблем онкології НАМН України, спеціальність 14.03.08;

6. Глухенький Борис Тихонович, д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут медицини праці НАМН України, спеціальність 14.01.20;

7. Денисенко Ольга Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Буковинський державний медичний університет, спеціальність 14.01.20;

8. Драннік Георгій Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут урології» НАМН України, спеціальність 14.03.08;

9. Кваша Володимир Петрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20;

10. Коган Борис Григорович, д.мед.н., асистент кафедри дерматології, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20;

11. Лебедюк Михайло Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет, спеціальність 14.01.20;

12. Мельников Олег Феодосійович, д.мед.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», спеціальність 14.03.08;

13. Порошина Тетяна Вікторівна, д.мед.н., професор, асистент кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.08;

14. Прохорова Марія Петрівна, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.08;

15. Федоренко Олександр Євгенійович, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20;

16. Хайтович Микола Валентинович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.08.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України 

Д 26.003.05

Голова ради:

1. Неспрядко Валерій Петрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22.

Заступник голови:

2. Борисенко Анатолій Васильович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22.

Вчений секретар:

3. Остапко Олена Іванівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22.

Члени ради:

4. Антоненко Марина Юріївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

5. Біденко Наталія Василівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

6. Білоклицька Галина Федорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

7. Воловар Оксана Степанівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

8. Дорошенко Світлана Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Київський медичний університет Української асоціації народної медицини, спеціальність 14.01.22;

9. Канюра Олександр Андрійович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

10. Куц Павло Валерійович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

11. Маланчук Владислав Олександрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

12. Матрос-Таранець Ігор Миколайович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Українська військово-медична академія, спеціальність 14.01.22;

13. Павленко Олексій Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

14. Політун Антоніна Михайлівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Київський медичний університет Української асоціації народної медицини, спеціальність 14.01.22;

15. Процик Володимир Семенович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний інститут раку МОЗ України, спеціальність 14.01.22; 

16. Савичук Олександр Васильович, д.мед.н., професор, доцент кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

17. Фліс Петро Семенович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

18. Харьков Леонід Вікторович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

19. Хоменко Лариса Олександрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

20. Яковенко Людмила Миколаївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22.

 

 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Д 17.600.03

Голова ради:

1. Книш Євгеній Григорович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.02.

Заступник голови:

2. Коваленко Сергій Іванович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.02.

Вчений секретар:

3. Васюк Світлана Олександрівна, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.02.

Члени ради:

4. Безуглий Петро Овксентійович, д.фарм.н., професор, професор кафедри, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.02;

5. Гладух Євгеній Володимирович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

6. Гладишев Віталій Валентинович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

7. Гудзенко Олександр Павлович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

8. Каплаушенко Андрій Григорович, д.фарм.н., доцент, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.02;

9. Кучеренко Людмила Іванівна, д.фарм.н., доцент, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

10. Мазулін Олександр Владиленович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

11. Омельянчик Людмила Олександрівна, д.фарм.н., професор, професор кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 15.00.02;

12. Панасенко Олександр Іванович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

13. Парченко Володимир Володимирович, д.фарм.н., доцент, доцент кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.02;

14. Попович Валерій Павлович, д.фарм.н., доцент, головний технолог, ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма ЕКМІ», спеціальність 15.00.01;

15. Рижов Олексій Анатолійович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.01;

16. Романенко Микола Іванович, д.фарм.н., професор, професор кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.02;

17. Сербін Анатолій Гаврилович, д.фарм.н., професор, професор кафедри, Національний фармацевтичний університет, спеціальність 15.00.02.

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка

К 35.869.01

Голова ради:

1. Карпяк Андрій Ярославович, д.мист., доцент, завідувач кафедри, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03.

Заступник голови:

2.  Савицька Наталія Владиславівна, д.мист., професор, завідувач кафедри, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03.

 

 

Вчений секретар:

3. Сиротинська Наталія Ігорівна, к.мист., доцент, професор кафедри, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03.

Члени ради:

4. Бермес Ірина Лаврентіївна, д.мист., професор, завідувач кафедри, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність 17.00.03;

5. Довгалюк Ірина Сергіївна, к.мист., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 17.00.03;

6. Дудтчак Віолетта Григорівна, д.мист., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 17.00.03;

7. Драганчук Вікторія Миколаївна, к.мист., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 17.00.03;

8. Зінків Ірина Ярославівна, д.мист., доцент, професор кафедри, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03;

9. Катрич Ольга Тарасівна, к.мист., доцент, професор кафедри, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03;

10. Кияновська Любов Олександрівна, д.мист., професор, завідувач кафедри, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03;

11. Мельник Лідія Олександрівна, д.мист., доцент, професор кафедри, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03;

12. Пилатюк Ігор Михайлович, к.мист., професор, ректор, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03;

13. Терещенко Алла Костянтинівна, д.мист., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, спеціальність 17.00.03;

14. Яремко Надія Онисимівна, д.мист., професор, професор кафедри, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03;

15. Ясіновський Юрій Павлович, д.мист., професор, завідувач кафедри, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, спеціальність 17.00.03.

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

К 32.051.05

Голова ради:

1. Вірна Жанна Петрівна, д.псих.н., професор, декан факультету психології, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01.

Заступник голови:

2. Засєкіна Лариса Володимирівна, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01.

Вчений секретар: 

3. Малімон Людмила Яківна, к.псих.н., доцент, професор кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01.

Члени ради:

4. Арцишевський Роман Антонович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01;

5. Гошовський Ярослав Олександрович, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01;

6. Карпенко Євген Володимирович, к.псих.н., доцент кафедри, Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 19.00.01;

7. Кірєва Зоя Олександрівна, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 19.00.01;

8. Маслюк Андрій Миколайович, к. псих.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії, Інститут психології імені Г. С. Костюка, спеціальність 19.00.01;

9. Мітлош Антоніна Василівна, к.псих.н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01;

10. Мудрик Алла Богданівна, к.псих.н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01;

11. Смолюк Іван Олександрович, д.пед.н., професор, декан, Педагогічний інститут Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01;

12. Ставицький Олег Олексійович, д.псих.н., доцент, професор кафедри, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука, спеціальність 19.00.01;

13. Федотова Тетяна Володимирівна, к.псих.н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01;

14. Хомик Володимир Степанович, к.псих.н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01;

15. Чернявська Тетяна Павлівна, д.псих.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 19.00.01;

16. Ярош Оксана Богданівна, д.політ.н., доцент, професор кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01.

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

К 08.881.01

Голова ради:

1. Савченко Віктор Григорович, д.пед.н., професор, ректор Дніпропетровський державний інститут фізичної культури, спеціальність 24.00.01.

Заступник голови:

2.  Москаленко Наталія Василівна, д.н. з фіз.вих., професор, проректор з наукової діяльності, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури, спеціальність 24.00.02.

Вчений секретар:

3. Мітова Олена Олександрівна, к.н. з фіз.вих., доцент, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури, спеціальність 24.00.01.

Члени ради:

4. Круцевич Тетяна Юріївна, д.н. з фіз.вих., професор, завідувач кафедри, Національний університет фізичного виховання і спорту України, спеціальність 24.00.02;

5. Кашуба Віталій Олександрович, д.н. з фіз.вих., професор, проректор з наукової роботи, Національний університет фізичного виховання і спорту України, спеціальність 24.00.02;

6. Дорошенко Едуард Юрійович, д.н. з фіз.вих., доцент, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури, спеціальність 24.00.01;

7. Маліков Микола Васильович, д.біол.н., професор, декан факультету, ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальність 24.00.01;

8. Ковров Яків Григорович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.02;

9. Шевяков Олексій Володимирович, д.псих.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.01;

10. Приходько Володимир Васильович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.02;

11. Майкова Тетяна Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.01;

12. Соловей Олександр Михайлович, к.н. з фіз.вих., доцент, декан факультету, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.01;

13. Долбишева Ніна Григорівна, к.н. з фіз.вих., доцент, декан факультету, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.01;

14. Афанасьєв Сергій Миколайович, к.н. з фіз.вих., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.02;

15. Луковська Ольга Леонівна, к.мед.н., доцент, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.02.

 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.19

Голова ради:

1. Демченко Володимир Дмитрович, д.філол.н., професор, декан факультету, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.04.

Заступник голови:

2.  Бутиріна Марія Валеріївна, д.н. із соц.ком., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.01.

Вчений секретар:

3. Сухенко Інна Миколаївна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.01.

Члени ради:

4. Демченко Сергій Володимирович, д.н. із соц.ком., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.01;

5. Гусєва Олена Олександрівна, д.філол.н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.01;

6. Шляхов Олексій Борисович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.01;

7. Романова Олена Іванівна, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.04;

8. Ляшенко Анжела Вадимівна, к.н. із соц.ком., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.01;

9. Мироненко Владлена Вячеславівна, к.н. із соц.ком., доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.01;

10. Бахметьєва Алла Миколаївна, к.н. із соц.ком., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.01;

11. Кирилова Оксана Вікторівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.04;

12. Гудошник Оксана Василівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.04;

13. Хотюк Людмила Валентинівна, к. н. із соц.ком., доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.04;

14. Фінклер Юрій Едуардович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, спеціальність 27.00.01;

15. Сніцарчук Лідія Віталіївна, д.н. із соц.ком., доцент, заступник генерального директора, Львівська національна бібліотека України імені В.Стефаника, спеціальність 27.00.01;

16. Ткаченко Олена Григорівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 27.00.04;

17. Бідзіля Юрій Михайлович, к.філол.н., доцент, завідувач кафедри, Ужгородський національний університет, спеціальність 27.00.04.

 

 

 

Директор департаменту

атестації кадрів вищої кваліфікації    С. Д. Криштоф

 

атестації кадрів вищої кваліфікації    С. Д. Криштоф